magyar
english

SÓHÁZ

Ki gondolná, hogy egy utca, egy tér vagy éppen egy önálló épület egy szilárd halmazállapotú kristályokból álló kémiai anyag nevét viseli egy várostérképen? Valószínűleg nem sokan, pedig erről a tényről már a 18. századból is maradtak fenn hiteles feljegyzések és utcarajzok. Úgy tűnik Budapest igen korán névadói rangra emelte a Föld egyik leggyakrabban használt ételízesítőjét, a sót.
A Salzgasse és a Fővámház mellett elhelyezkedő sóház piac, később Só tér illetve Régi só tér, valamint a jelenlegi Vásárcsarnok területén sokáig dohányraktár és beváltó hivatal, valamint sótiszti lakások üzemeltek. Lebontásuk után, 1874-ben helyükre megépült a szomszédos vámház, mely többszörös funckióváltást követően vált a Magyar Közgazdaságtudományi Egyetem mai nevén Budapesti Corvinus Egyetem központi campusává. Az Ybl Miklós által tervezett neoreneszánsz épület kalandos történetével a néhány lépésnyire, a Fővám tér 8. alatt található MENŐ-pont ismertet meg.
Nádler Róbert festménye a Nagyvásárcsarnokról (1896)
forrás: http://www.piaconline.hu/new/hir.php?c=1030
Az 1890-es években, a volt Malom-tó feltöltött medrének építési területén a Magyar Leszámítoló és Pénzváltó Bank részére létesített Sóház falai között a Fővámházat kiszolgáló, a közraktárak forgalmát és finanszírozását felügyelő irodák, valamint tisztviselői lakások kaptak helyet. Tervezésére, az egykor a Nehru-parkban álló különleges gabonaliftet és Elevátor-házat jegyző, bécsi születésű Ulrich Keresztélyt kérték fel. A Fővámházat a második világháborúig mindösszesen néhány belső változtatással modernizálták a hármas osztatú, szimmetrikus elrendezésű épületet: felvonókkal, központi fűtőkazánokkal, étteremmel, söntéssel és postahivatallal bővítették. 1941-ben ideiglenes óvóhelyet létesítettek benne a harcok idejére és befalazták a pincékbe vezető alagutak nyílásait. Az 1980-as években, majd 2002-ben jelentősen korszerűsített Sóház számos nyomot őriz a műemléki karakterű téglaarchitektúrából és a Fővám tér egyik meghatározó városképi tényezőjévé vált a Fővámpalota, a Közraktárak és a Vásárcsarnok mellett egy lendületes városfejlődési korszak emlékét őrizve.
Sóház A-A metszet / Mányi István Építész Stúdió
forrás: http://epiteszforum.hu/budapesti-kozgazdasagtudomanyi-es-allamigazgatasi-egyetem-volt-sohaz-epulet
Ahogyan épített környezetünk állandóan változik, úgy a különböző tudományágak megjelenésével az oktatási képzések is folyamatosan alakulnak az idők során. A közgazdasági-pénzügyi ismeretek felsőbb szintű oktatásának kezdete a 18. század közepére datálható, a Mária Terézia és Esterházy Ferenc által átadott, rendkívül gazdag könyvgyűjteménnyel rendelkező szenci Collegium Oeconomicum (1763), majd a királyi tudományakadémiák megalapításával, illetve a nagyszombati egyetemen (ma ELTE) az ilyen jellegű képzés beindításával. A következő századokban a közgazdász- és mérnökképzés története szorosan összefonódott az 1846-ban ötvenéves hivatali jubileumát ünneplő József nádorról elnevezett József Ipartanoda (későbbi politechnikum), a Keleti Kereskedelmi Tanfolyam, majd Akadémia, majd a Kereskedelmi Iskolai Szaktanárképző Intézet útra indításával.
A szenci könyvjegyzék Matematika-lapja
forrás: https://sites.google.com/site/szempcz/collegium-oeconomicum
Az Országgyűlés 1920-ban fogadta el a 272. számú kormányrendelet, melynek XXXI. törvénycikke hívta életre a Kir. Magyar Tudományegyetemi Közgazdaságtudományi Kart, mint önálló intézményt, ahol a hallgatók közigazgatási, mezőgazdasági és kereskedelmi, valamint konzuli és külképviseleti szakosztályokon szerezhettek okleveles képesítést vagy doktori címet. Több felsőoktatási intézmény összevonását követően a Magyar Közgazdaságtudományi Egyetem önálló universitasként 1948-ban jött létre. 1953 és 1990 között a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem nevet viselte, nappali, esti és levelező tagozatot is hirdetve. 1990-től az intézmény külföldi diákok tanulmányainak megszervezésére indította az International Studies Center-t (ISC) és 2003-ig Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem néven működött tovább, amikor is a Kertészettudományi, az Élelmiszertudományi és a Tájépítészeti Kar csatlakozásával hétkarú intézménnyé bővült. 2004. szeptember 1-jétől pedig Budapesti Corvinus Egyetemként jegyezték be.
Fotó: FORTEPAN
forrás: http://www.fortepan.hu/
A Főépületben működő, a modern társadalomtudomány és szociológia, a marxista gondolkodói irányzat alapítójának, Marx Károlynak a Farkas Aladár készítette egész alakos ülő bronzportréját is magában rejtő Egyetemtörténeti Múzeum gyűjteményében, többek között személyes tárgyakon és dokumentumokon keresztül nyerhetünk bepillantást az egyetemi mindennapok történetébe.
A Közraktár utcai Új Épületben üzemelő egyetemi könyvtár hatalmas címjegyzékkel várja a kutatni vágyókat.
Marx Károly szobra
fotó: Kovács Andrea
Szerinted miért menő ez a hely?
alkotók:
együttműködő partner: